2. séria - 13 dôvodov prečo / 13 Reasons Why

The First Polaroid   (CZ dabing)                  ...
Two Girls Kissing   (CZ dabing)                  ...
The Drunk Slut   (CZ dabing)                    ...
The Second Polaroid   (CZ dabing)                  ...
The Chalk Machine   (CZ dabing)                  ...
The Smile at the End of the Dock   (CZ dabing)              ...
The Third Polaroid   (CZ dabing)                  ...
The Little Girl   (CZ dabing)                    ...
The Missing Page   (CZ dabing)                    ...
Smile, Bitches   (CZ dabing)                    ...
Bryce and Chloe   (CZ dabing)                    ...
The Box of Polaroids   (CZ dabing)                  ...
Bye   (CZ dabing)                      ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.