11. séria - Kosti / Sběratelé kostí

The Loyalty in the Lie   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Brother in the Basement   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Donor in the Drink   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Carpals in the Coy-Wolves   (SK dabing / CZ dabing)            ...
The Resurrection in the Remains   (SK dabing / CZ dabing)            ...
The Senator in the Street Sweeper   (SK dabing / CZ dabing)            ...
The Promise in the Palace   (SK dabing / CZ dabing)              ...
High Treason in the Holiday Season   (SK dabing / CZ dabing)            ...
The Cowboy in the Contest   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Doom in the Boom   (SK dabing / CZ dabing)                ...
The Death in the Defense   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Murder of the Meninist   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Monster in the Closet   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Last Shot at a Second Chance   (SK dabing / CZ dabing)            ...
The Fight in the Fixer   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Strike in the Chord   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Secret in the Service   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Movie in the Making   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Head in the Abutment   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Stiff in the Cliff   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Jewel in the Crown   (SK dabing / CZ dabing)              ...
The Nightmare in the Nightmare   (SK dabing / CZ dabing)            ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.