12. séria - Teória veľkého tresku

The Conjugal Configuration   (CZ dabing)            ...
The Wedding Gift Wormhole   (CZ dabing)            ...
The Procreation Calculation   (CZ dabing)            ...
The Tam Turbulence   (CZ dabing)              ...
The Planetarium Collision   (CZ dabing)            ...
The Imitation Perturbation   (CZ dabing)            ...
The Grant Allocation Derivation   (CZ dabing)            ...
The Consummation Deviation   (CZ dabing)            ...
The Citation Negation   (CZ dabing)              ...
The VCR Illumination   (CZ dabing)              ...
The Paintball Scattering   (CZ dabing)              ...
The Propagation Proposition   (CZ dabing)            ...
The Confirmation Polarization   (CZ dabing)            ...
The Meteorite Manifestation   (CZ dabing)            ...
The Donation Oscillation   (CZ dabing)              ...
The D & D Vortex   (CZ dabing)                ...
The Conference Valuation   (CZ dabing)              ...
The Laureate Accumulation   (CZ dabing)              ...
The Inspiration Deprivation   (CZ dabing)            ...
The Decision Reverberation   (CZ dabing)            ...
The Plagiarism Schism   (CZ dabing)              ...
The Maternal Conclusion   (CZ dabing)              ...
The Change Constant / The Stockholm Syndrome   (CZ dabing)        ...
The Stockholm Syndrome   (CZ dabing)              ...
Rozlúčenie   (CZ dabing)                ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.