6. séria - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici    (CZ dabing)     6. séria   <...
Potenciálna možnosť rozchodu   (CZ dabing)     6. séria   <...
Poznatok o Higgsovnom bozónu   (CZ dabing)     6. séria   <...
Minimalizácia dopadu návratu   (CZ dabing)     6. séria   <...
Holografická stimulácia   (CZ dabing)     6. séria   <...
Výmaz pasáže   (CZ dabing)     6. séria   < staršia časť...
Párová dilema    (CZ dabing)     6. séria   < staršia časť...
Záhada čísla 43   (CZ dabing)     6. séria   < staršia časť...
Konflikt s parkovacím miestom   (SK dabing)     6. séria   <...
Technika pitvania ryby   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Vianočné dezilúzie   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Metafora o vaječnom sendviči   (CZ dabing)     6. séria   <...
Expedícia do Bakersfieldu   (CZ dabing)     6. séria   <...
Kripke-Cooperova inverzia    (CZ dabing)     6. séria   <...
Kritické dopady vyzradenej zápletky   (CZ dabing)     6. séria  ...
Nesporný dôkaz náklonnosti    (CZ dabing)     6. séria   <...
Vytesnenie monštrá   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Implementácia zmluvného záväzku   (CZ dabing)     6. séria  ...
Preorganizovanie kumbálu   (CZ dabing)     6. séria   <...
Rozpory o definitívu   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Alternatíva zakončenia   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Experimenty s protóny   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Potenciál kúzla lásky   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...
Reakcia na bon voyage   (CZ dabing)     6. séria   < staršia...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.